Aber-Cywarch
Aberdaron
Aberdesach
Aberdyfi
Abererch
Abergwyngregyn
Abergynolwyn
Abersoch
Abertrinant
Afon Wen
Anafon
Anelog
Arthog
Artro
Bala
Bangor
Bardsey Island
Barmouth
Beddgelert
Bethania
Bethasda
Bethel
Bethesda
Betws Garmon
Blaenau Ffestiniog
Boduan
Bontddu
Bontnewydd
Borth-y-Gest
Botwnnog
Braichmelyn
Brithdir
Bronaber
Bryn
Bryn Bwbach
Bryn Eglwys
Bryn-Mawr
Bryn-y-mor
Bryncir
Bryncroes
Bryncrug
Brynglas Sta
Brynrefail
Bwlch
Bwlch-derwin
Bwlchtocyn
Bwlchyllyn
Cadair
Cadair Idris
Cae Clyd
Caeathro
Caerdeon
Caerhun
Caernarfon
Capel Uchaf
Capel-y-graig
Carmel
Carnedd Dafydd
Carnedd Llewelyn
Carreg Ddu
Carreg y Garth
Cefn-ddwysarn
Ceunant
Chwilog
Cilgwyn
Clwt-y-bont
Clynnog-fawr
Clywedog
Coed Mawr
Coed Ystumgwern
Coed-y-parc
Colwyn
Congl-y-wal
Conwy
Corris
Corris Uchaf
Criccieth
Croesor
Croesywaun
Cutiau
Cwm-Cewydd
Cwm-mynach
Cwm-y-glo
Cwrt
Dee
Deiniolen
Denio
Dinas
Dinas Dinlle
Dinas-Mawddwy
Dinorwic
Dol-ffanog
Dolbenmaen
Dolgellau
Dolgoch
Dolhendre
Dolydd
Dwyfach
Dwyfor
Dwyryd
Dyffryn Ardudwy
Dyfi
Dyfrdwy
Dysynni
Eden
Edern
Efailnewydd
Eisingrug
Erch
Esgairgeiliog
Fachell
Fachwen
Fairbourne
Ffestiniog
Foel-Fras
Friog
Fron
Frongoch
Gaedol
Gallt-y-foel
Ganllwyd
Garndolbenmaen
Garnfadryn
Garreg
Garth
Gellilydan
Gerlan
Glan Adda
Glan Dwyfach
Glan-y-wern
Glan-yr-afon
Glasinfryn
Glaslyn
Glyder Fawr
Golan
Gorddinog
Groesffordd
Groeslon
Gryn Goch
Gwastadgoed
Gwastadnant
Gwyrfai
Harlech
Hawddamor
Hendre
Hirael
Llanaber
Llanaelhaearn
Llanarmon
Llanbedr
Llanbedrog
Llanberis
Llandanwg
Llanddeiniolen
Llandderfel
Llanddwywe
Llandecwyn
Llandegai
Llandwrog
Llanegryn
Llanelltyd
Llanenddwyn
Llanengan
Llanfachreth
Llanfaglan
Llanfair
Llanfihangel-y-pennant
Llanfihangel-y-traethau
Llanfor
Llanfrothen
Llangelynnin
Llangian
Llangower
Llangwnnadl
Llangybi
Llaniestyn
Llanllechid
Llanllyfni
Llannor
Llanrug
Llanuwchllyn
Llanwnda
Llanycil
Llanymawddwy
Llanystumdwy
Llecheiddior
Llechfraith
Lleyn Peninsula
Llidiardau
Llithfaen
Lliw
Llwyndyrys
Llwyngwril
Lon
Machroes
Maentwrog
Maesgeirchen
Mallwyd
Marian-y-de
Marian-y-mor
Mawddach
Minffordd
Minllyn
Moel Tryfan
Morfa
Morfa Bychan
Morfa Nefyn
Myndd Llandegai
Mynydd Gilan
Mynytho
Nannau
Nant Peris
Nantlle
Nantmor
Nantygwryd
Nasareth
Nebo
Nefyn
Ogwen
Old Llanberis
Pandy
Pant
Pant Glas
Pantperthog
Parc
Pen-gilfach
Pen-y-bont
Pen-y-bryn
Pen-y-bryn
Pen-y-graig
Pen-y-groeslon
Penbodlas
Pencaenewydd
Pendre
Penhelig
Penisa'r Waun
Penllech
Penmaenpool
Penmorfa
Pennal
Penrallt
Penrhos
Penrhos-garnedd
Penrhyn Llyn
Penrhyn Mawr
Penrhyndeudraeth
Pentir
Pentre Gwynfryn
Pentrefelin
Pentreuchaf
Penycaerau
Penyffridd
Penygroes
Pistyll
Pont-Rhythallt
Pont-rug
Pontllyfni
Port Dinorwig
Porth Colmon
Porthmadog
Portmeirion
Prenteg
Prysor
Pwllheli
Rachub
Rhaeadr-fawr
Rhiw
Rhiwbryfdir
Rhiwen
Rhiwlas
Rhos Isaf
Rhos-ddu
Rhos-fawr
Rhos-y-gwaliau
Rhos-y-llan
Rhosdylluan
Rhosgadfan
Rhosgyll
Rhoshirwaun
Rhoslan
Rhoslefain
Rhostryfan
Rhyd
Rhyd-Ddu
Rhyd-hir
Rhyd-uchaf
Rhyd-y-clafdy
Rhyd-y-gwystl
Rhyd-y-sarn
Rhyd-yr-onnen
Rhydlios
Rhydymain
Sarn Meyllteyrn
Sarn-bach
Sarnau
Saron
Seion
Seiont
Snowdon
Soar
Soch
South Beach
Tabor
Tai-morfa
Tal-y-bont
Tal-y-llyn
Tal-y-waenydd
Talardd
Talsarnau
Talysarn
Tan-lan
Tan-y-bwlch
Tan-y-mynydd
Tanat
Tanygrisiau
Tanysgafell
Teigl
Terfyn
The Bar
Trawsfynydd
Trefaes
Trefor
Tregath
Tremadog
Trwyn Cilan
Trwyn y Gorlech
Tryweryn
Tudweiliog
Twrch
Tyn-lon
Tywyn
Upper Bangor
Uwchmynydd
Vaynol Hall
Waen-pentir
Waen-wen
Waterloo Port
Waun
Waunfawr
Wenallt
Wern
West End
Wnion
Y Felinheli
Y Ffor