Aberffraw
Alaw
Amlwch
Amlwch Port
Anglesey
Bachau
Beaumaris
Benllech
Bethel
Bodedern
Bodewryd
Bodffordd
Braint
Bryn Celyn
Bryn Du
Bryngwran
Brynrefail
Brynsiencyn
Brynteg
Bull Bay
Burwen
Caergeiliog
Caergybi
Caim
Capel Coch
Capel Gwyn
Capel Mawr
Capel Parc
Carmel
Carmel Head
Carreglefn
Cefni
Cefni Reservoir
Cemaes
Cerrig-man
Cerrigceinwen
City Dulas
Crigyll
Dothan
Dulas
Dwyran
Dyffryn
Elim
Engedi
Fedw Fawr
Four Mile Bridge
Gadfa
Gaerwen
Glan-yr-afon
Goferydd
Gwalchmai
Gwalchmai Uchaf
Gwredog
Hebron
Hen Bentref Llandegfan
Heneglwys
Hermon
Holy Island
Holyhead
Isallt Bach
Kingsland
Llaingoch
Llanallgo
Llanbabo
Llanbadrig
Llanbedrgoch
Llanddaniel Fab
Llanddeusant
Llanddona
Llandegfan
Llandyfrydog
Llaneilian
Llanerchymedd
Llaneuddog
Llanfachraeth
Llanfaelog
Llanfaes
Llanfaethlu
Llanfair Pwllgwyngyll
Llanfairyneubwll
Llanfairynghornwy
Llanfechell
Llanfflewyn
Llanfigael
Llanfihangel yn Nhowyn
Llanfwrog
Llangadwaladr
Llangaffo
Llangefni
Llangoed
Llangristiolus
Llangwyllog
Llanrhyddlad
Llansadwrn
Llantrisant
Llanynghenedl
Llechcynfarwy
Llynfaes
Maenaddwyn
Malltraeth
Marian-glas
Mariandyrys
Menai Bridge
Moelfre
Morawelon
Mountain
Mynydd Bodafon
Mynydd Mechell
Nebo
Newborough
Newlands Park
Niwbwrch
Nodwydd
Parciau
Pen-llyn
Pen-lon
Pen-y-garnedd
Pencarnisiog
Pencraig
Pengorffwysfa
Penmon
Penmynydd
Penrhos
Penrhosfeilw
Penrhyd Lastra
Penrhyn Mawr
Pentraeth
Pentre Berw
Pentrefelin
Penygraigwen
Penysarn
Point Lynas
Pont Hwfa
Porth-y-felin
Porthaethwy
Porthllechog
Puffin Island
Red Wharf Bay
Rhos Lligwy
Rhoscefnhir
Rhoscolyn
Rhosgoch
Rhosmeirch
Rhosneigr
Rhostrehwfa
Rhosybol
Rhydwyn
Soar
Stryd
Stryd y Facsen
Talwrn
The Skerries
Trearddur
Trefdraeth
Trefor
Tregaian
Tregele
Tryfil
Twr
Ty Croes
Tyddyn Dai
Tynygongl
Valley