Abergele
Afon y Foel
Alwen
Alwen Reservoir
Bae Cinmel
Bae Colwyn
Bae-Penrhyn
Belgrano
Betws-y-Coed
Betws-yn-Rhos
Blaenau Dolwyddelan
Bont-newydd
Brymbo
Bryn Dulas
Bryn Pydew
Bryn Rhyd-yr-Arian
Bryn-rhys
Bryn-y-maen
Brynmorfudd
Bylchau
Capel Curig
Capel Garmon
Capel Siloam
Capelulo
Carrog
Castell
Cefn Berain
Cefn-brith
Cefn-coch
Ceirw
Cerrigydrudion
Chweffordd
Cledwen
Colwyn Bay
Craig-y-don
Cwm Penmachno
Dawn
Ddu
Deganwy
Dinas Mawr
Dinmael
Dolgarrog
Dolwen
Dolwyd
Dolwyddelan
Dulas
Dwygyfylchi
Eglwysbach
Elwy
Esgyryn
Garizim
Gele
Gell
Gelyn
Glanwydden
Glasfryn
Graig
Great Ormes Head
Groes
Gwytherin
Gyffin
Hendre-ddu
Henryd
Kinmel Bay
Llanbedr-y-cennin
Llanddoged
Llanddulas
Llandrillo-yn-Rhos
Llandudno
Llandudno Junction
Llanelian yn-Rhos
Llanfair Talhaiarn
Llanfairfechan
Llanfihangel Glyn Myfyr
Llangernyw
Llangwm
Llannefydd
Llanrhos
Llanrwst
Llansanffraid Glan Conwy
Llansannan
Llechwedd
Llugwy
Llyn Brenig
Llyn Cowlyd Reservoir
Llyn Eigiau Reservoir
Llysfaen
Machno
Maerdy
Melin-y-coed
Merddwr
Mochdre
Moelfre
Mynydd Marian
Nant-y-felin
Nant-y-pandy
Nant-y-Rhiw
Nebo
Old Colwyn
Pabo
Padog
Pandy Tudur
Penmachno
Penmaen Rhos
Penmaenan
Penmaenmawr
Pennant
Penrhyn Bay
Penrhyn side
Pensarn
Pentre Isaf
Pentre'r Felin
Pentre-bont
Pentre-llyn-cymmer
Pentre-uchaf
Pentrefelin
Pentrefoelas
Pont-y-pant
Porth-llwyd
Rhandir
Rhos-on-Sea
Rhyd-y-foel
Rhydgaled
Rhydlydan
Rowen
St George
Tal-y-Bont
Tal-y-cafn
Tan-lan
Tan-y-fron
Terfyn
Towyn
Trefriw
Trofarth
Ty'n-y-groes
Ty'r-felin-isaf
Ty-mawr
Ty-nant
Tynyfedw
Tywyn
Ysbyty Ifan