Aber-banc
Aberaeron
Aberarth
Aberffrwd
Aberlerry
Abermagwr
Aberporth
Aberteifi
Aberystwyth
Aeron
Afon Dulas
Afon Grannell
Afon Mydyr
Alltyblaca
Banc-y-Darren
Bangor Teifi
Bethania
Betws Bledrws
Betws Ifan
Beulah
Blaen-pant
Blaen-waun
Blaenannerch
Blaenbedw Fawr
Blaencelyn
Blaenpennal
Blaenplwyf
Blaenporth
Bont-goch
Borth
Bow Street
Bridgend
Brithdir
Brongest
Brongwyn
Bronnant
Bronwydd
Brynafan
Bryngwyn
Brynhoffnant
Bwlch-Llan
Caemorgan
Caerwedros
Capel Bangor
Capel Betws Lleucu
Capel Dewi
Capel Seion
Capel Tygwydd
Cardigan
Cardigan Island
Cefn Llwyd
Ceinewydd
Cellan
Chancery
Cilcennin
Cilgwyn
Ciliau Aeron
Clarach
Cnwch Coch
Cockshead
Coed y Garth
Coed-y-bryn
Comins Coch
Craig-y-penrhyn
Cribyn
Croes-lan
Cross Inn
Crosswood
Cwmbrwyno
Cwmcoednerth
Cwmerfyn
Cwmsymlog
Cwmystwyth
Cwrtnewydd
Devil's Bridge
Dihewyd
Dol-y-Bont
Dole
Dolgerdd
Dollwen
Dre-fach
Dyffryn
Dyffryn-bern
Eglwys Fach
Elerch
Felin-Wnda
Felinfach
Ffair-Rhos
Ffos-y-ffin
Ffostrasol
Furnace
Garth
Gilfachreda
Glandyfi
Glanrafon
Glanwern
Glasgoed
Glaspwll
Glynarthen
Goginan
Gorrig
Gors
Gorsgoch
Gwbert
Hafodiwan
Hawen
Horeb
Lampeter
Llan-non
Llanafan
Llanarth
Llanbadarn Fawr
Llancyfelyn
Llanddeiniol
Llanddewi-Brefi
Llandre
Llanfair Clydogau
Llanfarian
Llanfihangel-y-Creuddyn
Llangeitho
Llangoedmor
Llangorwen
Llangranog
Llangwyryfon
Llangybi
Llanilar
Llanrhystud
Llansantffraed
Llanwenog
Llanwnnen
Lledrod
Llundain-fach
Llwyn-y-groes
Llwyncelyn
Llwyndafydd
Llywernog
Maen-y-groes
Maes llyn
Maes-bangor
Manian-fawr
Morfa
Moriah
Mydroilyn
Mynydd Bach
Nant Bargod
Nanternis
Nantyronen Station
Nebo
New Quay
New Row
Noyadd Trefawr
Noyadd Wilym
Oakford
Old Goginan
Pant-y-crug
Panteg
Parcllyn
Pen-bont Rhydybeddau
Pen-y-garn
Penbryn
Penmorfa
Pennant
Penparc
Penparcau
Penrhiw-llan
Penrhiw-pal
Penrhyn-coch
Pentrefelin
Pentrellwyn
Penybont
Pisgah
Plas Gogerddan
Plwmp
Pont-rhyd-y-groes
Pont-sian
Pontarfynach
Ponterwyd
Pontgarreg
Ponthirwaun
Pontrhydfendigaid
Pren-gwyn
Rhippinllwyd
Rhos Haminiog
Rhos-y-garth
Rhosygadair Newydd
Rhyd
Rhyd-Rosser
Rhydlewis
Rhydowen
Rhydyfelin
Salem
Sarnau
Silian
Southgate
St Dogmaels
Staylittle
Strata Florida
Swyddffynnon
Synod Inn
Tal-sarn
Tal-y-bont
Talgarreg
Tan-y-groes
Temple Bar
Trawsnant
Tre Taliesin
Tre'r-ddol
Trefechan
Trefenter
Trefilan
Treforgan
Tregaron
Tregroes
Tremain
Tresaith
Trisant
Troedrhiwffenyd
Troedyraur
Ty-Newydd
Tynewydd
Tynygraig
Upper Borth
Waun Fawr
Wenallt
Y Ferwig
Ynys Tachwedd
Ynys-Lochtyn
Ynyslas
Ysbyty Cynfyn
Ysbyty Ystwyth
Ystrad Aeron
Ystradmeurig
Ystumtuen